Treść strony

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Podlaski Instytut Kultury przewiduje przeprowadzić w 2020r.

Zamówienia o wartości powyżej progów określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych

POSTĘPOWANIA W 2020 r.

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje o postępowaniu

Przebudowa i remont zabytkowej kamienicy
Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
przy ul. Jana Kilińskiego 8

 

Przetarg nieograniczony
A.26.69.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 395.2KB)

SIWZ (PDF, 408.8KB)

Zał. Nr 1 do SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary (plik ZIP – 1,6 GB) (ZIP, 1.5GB)

Zał. Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia przyszłej umowy (PDF, 214.4KB)

Zał. Nr 3 do SIWZ formularz ofertowy (DOCX, 21.6KB)

Zał. Nr 4 do SIWZ wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 38KB)

Zał. Nr 5 do SIWZ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału (DOC, 34KB)

Zał. Nr 6 do SIWZ wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 18.3KB)

Zał. Nr 7 do SIWZ wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (DOCX, 19KB)

Zał. Nr 8 do SIWZ wykaz zrealizowanych robót budowlanych (DOCX, 18.3KB)

Zał. Nr 9 do SIWZ wzór zobowiąznaia do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 18.5KB)

Pytania i odpowiedzi 08.09.2020 (DOC, 130KB)

Karta gwarancyjna (DOCX, 33.5KB)

Pytania i odpowiedzi 11.09.2020 (DOCX, 100.8KB)

Informacja z otwarcia ofert (DOC, 42KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 22.9KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90.9KB)


Zamówienia o wartości powyżej progów określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych

POSTĘPOWANIA W 2019 r.

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje o postępowaniu

Wyżywienie uczestników wyjazdów studyjnych oraz konferencji w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Zamówienie na usługę społeczną SZ.26.7.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 597.3KB)

SZ.26.7.2019_informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 523.6KB)

SZ.26.7.2019-Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 9.4MB)

SZ_26_7_2019_Zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 797.8KB)

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2019 Zamówienie na usługę społeczną OI.26.54.2019

OI_26_54_2019_-_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu postepowania (PDF, 709.1KB)

OI_26_54_2019_-_informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 613.5KB)

OI.26.54.2019 – Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 8.8MB)

OI.26.54.2019_zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 8.9MB)

Wyżywienie uczestników szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Zamówienie na usługę społeczną SZ.26.5.2019

SZ_26_5_2019-informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 525KB)

SZ_26_5_2019-zawiadomienie_o_roztrzygnieciu_postepowania (PDF, 594.1KB)

SZ.26.5.2019_-_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 9.6MB)

SZ_26_5_2019_zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 370KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XI Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści…”

Zamówienie na usługę społeczną MT.26.55.2019

MT_26_55_2019_informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 742.2KB)

MT_26_55_2019_zawiadomienie_o_roztrzygnieciu_postepowania1 (PDF, 2.4MB)

mt.26.55.2019_ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 10.5MB)

mt.26.55.2019_zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 651.9KB)

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2019 Zamówienie na usługę społeczną OI.26.37.2019

OI_26_37_2019_zawiadomienie_o_roztrzygnieciu (PDF, 1.6MB)

OI_26_37_2019_informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 703.5KB)

OI.26.37.2019__Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 10.2MB)

oi.26.37.2019_zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 690.5KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Malarskich edycja XXI ”Natura i architektura” w Drohiczynie Zamówienie na usługę społeczną P.26.29.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 41.1KB)

P_26_29_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 489.7KB)

P_26_29_2019_zalaczniki do ogłoszenia (ZIP, 406.5KB)

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2019
 

 

Zamówienie na usługę społeczną MT.26.35.2019

 

MT_26_35_2019_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_cz_ I_i_II_18_07_2019 (PDF, 2.1MB)

MT_26_35_2019_informacja_z_otwarcia_ofert-15_07_2019 (PDF, 977KB)

MT_26_35_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 470.3KB)

MT_26_35_2019_zalaczniki do ogłoszenia (ZIP, 535.4KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2019 Zamówienie na usługę społeczną MT.26.30.2019

MT_26_30_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 510.5KB)

MT_26_30_2019_zalaczniki do ogloszenia (ZIP, 1.3MB)

MT_26_30_2019_ informacja_z_otwarcia_ofert_04_07_2019 (PDF, 1.8MB)

MT.26.30.2019_zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania I,II,III,IV,VI,VII (PDF, 5.1MB)

MT_26_30_2019 – zawiadomienie o rozstrzygnieciu cz_ V 11_07_2019 (PDF, 1.1MB)

Wyżywienie uczestników warsztatów tkackich realizowanych w ramach projektu „TKACTWO INSPIRUJE – konkursy, warsztaty, design”.

Zamówienie na usługę społeczną P.26.17.2019

P.26.17.2019 – ogloszenie o zamowieniu (PDF, 14.3MB)

P_26_17_2019 – zalaczniki do ogloszenia o zamówieniu (ZIP, 381.7KB)

P_26_17_2019_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania (PDF, 919.7KB)

Dokończenie robót budowlanych w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

Przetarg nieograniczony
G.26.27.2019
 

Ogłoszenie o zamówieniu

G_26_27_2019 – SIWZ_doc (PDF, 439.7KB)

Załączniki do SIWZ – plik ZIP (ZIP, 124.5MB)

Pytania_i_odpowiedzi_17_05_2019 (PDF, 4MB)

Pytania_i_odpowiedzi_24_05_2019 (PDF, 984.3KB)

G_26_27_2019_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania (PDF, 815KB)

Wyżywienie uczestników koncertu organizowanego w dniu 8.05.2019 r. w OiFP w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną E.26.6.2019

e.26.6.2019_ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 14MB)

E.26.6.2019_zalaczniki_do ogloszenia (ZIP, 386.7KB)

E_26_6_2019_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_30_04_2019 (PDF, 1.1MB)

 Dokończenie robót budowlanych w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

Przetarg nieograniczony
G.26.24.2019

 

G_26_24_2019_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania (PDF, 812.4KB)

Ogłoszenie o zamówieniu 

G.26.24.2019 – SIWZ (PDF, 443.9KB)

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

POSTĘPOWANIA W 2018 r. 

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje o postępowaniu

Wyżywienie uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.65.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.1MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 383.5KB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 661.4KB)

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.6MB)

Wyżywienie uczestników konferencji podsumowującej realizowanej w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury 2018 Zamówienie na usługę społeczną
SZ.220.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP (ZIP, 377.9KB)

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 494.9KB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 491.7KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.1.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.3MB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 709KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 3.8MB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści…”  Zamówienie na usługę społeczną MT.220.4.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 2MB)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 3.8MB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 105.1KB)

Roboty budowlane w kamienicy WOAK – wykonanie uziomu fundamentowego istniejącej instalacji odgromowej Przetarg nieograniczony
G.220.5.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 453.9KB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 454KB)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1.1MB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 2.4MB)

Roboty budowlane w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.4.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.7MB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 606KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – z 17.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – z 02.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy (PDF, 1MB)

Załącznik nr 1 do SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018 (PDF, 1.2MB)

SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018 (PDF, 1.4MB)

 SIWZ zmieniony dnia 02.08.2018 (PDF, 413.2KB)

SIWZ (PDF, 1.1MB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 118.2MB)

Wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 3.9MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.I i II (PDF, 106.3KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.III (PDF, 702.8KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.2.2018
 

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 6.6MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.IV i VI (PDF, 649.2KB) 

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania cz. I, II, III i V (PDF, 2.2MB)

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.3.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1022.2KB)

Załączniki do SIWZ – plik ZIP (ZIP, 118.1MB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 552.7KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.1MB)

Grupowe ubezpieczenie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.2.2018

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 676.3KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 2.4MB)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 964.6KB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 1.5MB)

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.1.2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 851.3KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 818.8KB)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1005.5KB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 118.1MB)

POSTĘPOWANIA W 2017 r.

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

 

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje 
o postępowaniu

 

Wyżywienie 40 uczestników otwarcia wystawy „EKO-Gwiazdka” w ramach projektu „Eko-Kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
P.220.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 1.7MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.72.2017
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 1.8MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 843.5KB)

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku oraz 50 uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.70.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 2.6MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 2MB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Dożynek Prezydenckich 2017 reprezentujących województwo podlaskie

Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.5.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 899.3KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2017 i IX Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”. Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP (ZIP, 8.3MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz. I (PDF, 4.7MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz. II (PDF, 2.2MB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni”

Zamówienie na usługę społeczną P.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1005KB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 1.2MB)

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wydarzeń organizowanych przez WOAK w Białymstoku w lipcu i sierpniu 2017 r. Zamówienie na usługę społeczną
P.220.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1020.6KB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 1020.6KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

Zakwaterowanie i wyżywienie członków Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1009.3KB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 654.2KB)

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

SZ.220.1.2017
przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1.1MB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 823.2KB)

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2017 oraz koncertu w przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 864.5KB)

Załączniki do ogłoszenia do zamówieniu (ZIP, 224KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 5.3MB)

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do utworzenia multimedialnego Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

 SZ.220.1.2017

przetarg nieograniczony

 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1.1MB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 814.2KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia