Treść strony

Zamówienia publiczne 2019

Zamówienia o wartości powyżej progów określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych

POSTĘPOWANIA W 2019 r.

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje o postępowaniu

Wyżywienie uczestników wyjazdów studyjnych oraz konferencji w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Zamówienie na usługę społeczną SZ.26.7.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 597.3KB)

SZ.26.7.2019_informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 523.6KB)

SZ.26.7.2019-Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 9.4MB)

SZ_26_7_2019_Zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 797.8KB)

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2019 Zamówienie na usługę społeczną OI.26.54.2019

OI_26_54_2019_-_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu postepowania (PDF, 709.1KB)

OI_26_54_2019_-_informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 613.5KB)

OI.26.54.2019 – Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 8.8MB)

OI.26.54.2019_zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 8.9MB)

Wyżywienie uczestników szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Zamówienie na usługę społeczną SZ.26.5.2019

SZ_26_5_2019-informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 525KB)

SZ_26_5_2019-zawiadomienie_o_roztrzygnieciu_postepowania (PDF, 594.1KB)

SZ.26.5.2019_-_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 9.6MB)

SZ_26_5_2019_zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 370KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XI Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści…”

Zamówienie na usługę społeczną MT.26.55.2019

MT_26_55_2019_informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 742.2KB)

MT_26_55_2019_zawiadomienie_o_roztrzygnieciu_postepowania1 (PDF, 2.4MB)

mt.26.55.2019_ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 10.5MB)

mt.26.55.2019_zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 651.9KB)

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2019 Zamówienie na usługę społeczną OI.26.37.2019

OI_26_37_2019_zawiadomienie_o_roztrzygnieciu (PDF, 1.6MB)

OI_26_37_2019_informacja_z_otwarcia_ofert (PDF, 703.5KB)

OI.26.37.2019__Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 10.2MB)

oi.26.37.2019_zalaczniki_do_ogloszenia (ZIP, 690.5KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Malarskich edycja XXI ”Natura i architektura” w Drohiczynie Zamówienie na usługę społeczną P.26.29.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 41.1KB)

P_26_29_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 489.7KB)

P_26_29_2019_zalaczniki do ogłoszenia (ZIP, 406.5KB)

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2019
 

 

Zamówienie na usługę społeczną MT.26.35.2019

 

MT_26_35_2019_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_cz_ I_i_II_18_07_2019 (PDF, 2.1MB)

MT_26_35_2019_informacja_z_otwarcia_ofert-15_07_2019 (PDF, 977KB)

MT_26_35_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 470.3KB)

MT_26_35_2019_zalaczniki do ogłoszenia (ZIP, 535.4KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2019 Zamówienie na usługę społeczną MT.26.30.2019

MT_26_30_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 510.5KB)

MT_26_30_2019_zalaczniki do ogloszenia (ZIP, 1.3MB)

MT_26_30_2019_ informacja_z_otwarcia_ofert_04_07_2019 (PDF, 1.8MB)

MT.26.30.2019_zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania I,II,III,IV,VI,VII (PDF, 5.1MB)

MT_26_30_2019 – zawiadomienie o rozstrzygnieciu cz_ V 11_07_2019 (PDF, 1.1MB)

Wyżywienie uczestników warsztatów tkackich realizowanych w ramach projektu „TKACTWO INSPIRUJE – konkursy, warsztaty, design”.

Zamówienie na usługę społeczną P.26.17.2019

P.26.17.2019 – ogloszenie o zamowieniu (PDF, 14.3MB)

P_26_17_2019 – zalaczniki do ogloszenia o zamówieniu (ZIP, 381.7KB)

P_26_17_2019_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania (PDF, 919.7KB)

Dokończenie robót budowlanych w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

Przetarg nieograniczony
G.26.27.2019
 

Ogłoszenie o zamówieniu

G_26_27_2019 – SIWZ_doc (PDF, 439.7KB)

Załączniki do SIWZ – plik ZIP (ZIP, 124.5MB)

Pytania_i_odpowiedzi_17_05_2019 (PDF, 4MB)

Pytania_i_odpowiedzi_24_05_2019 (PDF, 984.3KB)

G_26_27_2019_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania (PDF, 815KB)

Wyżywienie uczestników koncertu organizowanego w dniu 8.05.2019 r. w OiFP w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną E.26.6.2019

e.26.6.2019_ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 14MB)

E.26.6.2019_zalaczniki_do ogloszenia (ZIP, 386.7KB)

E_26_6_2019_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_30_04_2019 (PDF, 1.1MB)

 Dokończenie robót budowlanych w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

Przetarg nieograniczony
G.26.24.2019

 

G_26_24_2019_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania (PDF, 812.4KB)

Ogłoszenie o zamówieniu 

G.26.24.2019 – SIWZ (PDF, 443.9KB)

Załączniki do SIWZ – plik ZIP