Treść strony

Zamówienia publiczne 2017

Zamówienia o wartości powyżej progów określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych

POSTĘPOWANIA W 2017 r.

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

 

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje 
o postępowaniu

 

Wyżywienie 40 uczestników otwarcia wystawy „EKO-Gwiazdka” w ramach projektu „Eko-Kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
P.220.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 1.7MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.72.2017
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 1.8MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 843.5KB)

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku oraz 50 uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.70.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 2.6MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 2MB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Dożynek Prezydenckich 2017 reprezentujących województwo podlaskie

Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.5.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 899.3KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2017 i IX Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”. Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP (ZIP, 8.3MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz. I (PDF, 4.7MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz. II (PDF, 2.2MB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni”

Zamówienie na usługę społeczną P.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1005KB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 1.2MB)

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wydarzeń organizowanych przez WOAK w Białymstoku w lipcu i sierpniu 2017 r. Zamówienie na usługę społeczną
P.220.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1020.6KB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 1020.6KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

Zakwaterowanie i wyżywienie członków Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1009.3KB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 654.2KB)

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

SZ.220.1.2017
przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1.1MB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 823.2KB)

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2017 oraz koncertu w przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 864.5KB)

Załączniki do ogłoszenia do zamówieniu (ZIP, 224KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 5.3MB)

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do utworzenia multimedialnego Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

 SZ.220.1.2017

przetarg nieograniczony

 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1.1MB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 814.2KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia