Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Podlaski Instytut Kultury przewiduje przeprowadzić w 2020r.

Zamówienia o wartości powyżej progów określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych

POSTĘPOWANIA W 2020 r.

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje o postępowaniu

Przebudowa i remont zabytkowej kamienicy
Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
przy ul. Jana Kilińskiego 8

 

Przetarg nieograniczony
A.26.69.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. Nr 1 do SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary (plik ZIP – 1,6 GB)

Zał. Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia przyszłej umowy

Zał. Nr 3 do SIWZ formularz ofertowy

Zał. Nr 4 do SIWZ wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 5 do SIWZ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

Zał. Nr 6 do SIWZ wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 7 do SIWZ wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

Zał. Nr 8 do SIWZ wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Zał. Nr 9 do SIWZ wzór zobowiąznaia do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Pytania i odpowiedzi 08.09.2020

Karta gwarancyjna

Pytania i odpowiedzi 11.09.2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamówienia o wartości powyżej progów określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych

POSTĘPOWANIA W 2019 r.

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje o postępowaniu

Wyżywienie uczestników wyjazdów studyjnych oraz konferencji w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Zamówienie na usługę społeczną SZ.26.7.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

SZ.26.7.2019_informacja_z_otwarcia_ofert

SZ.26.7.2019-Ogloszenie_o_zamowieniu

SZ_26_7_2019_Zalaczniki_do_ogloszenia

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2019 Zamówienie na usługę społeczną OI.26.54.2019

OI_26_54_2019_-_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu postepowania

OI_26_54_2019_-_informacja_z_otwarcia_ofert

OI.26.54.2019 – Ogloszenie o zamowieniu

OI.26.54.2019_zalaczniki_do_ogloszenia

Wyżywienie uczestników szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Zamówienie na usługę społeczną SZ.26.5.2019

SZ_26_5_2019-informacja_z_otwarcia_ofert

SZ_26_5_2019-zawiadomienie_o_roztrzygnieciu_postepowania

SZ.26.5.2019_-_Ogloszenie_o_zamowieniu

SZ_26_5_2019_zalaczniki_do_ogloszenia

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XI Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści…”

Zamówienie na usługę społeczną MT.26.55.2019

MT_26_55_2019_informacja_z_otwarcia_ofert

MT_26_55_2019_zawiadomienie_o_roztrzygnieciu_postepowania1

mt.26.55.2019_ogloszenie_o_zamowieniu

mt.26.55.2019_zalaczniki_do_ogloszenia

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2019 Zamówienie na usługę społeczną OI.26.37.2019

OI_26_37_2019_zawiadomienie_o_roztrzygnieciu

OI_26_37_2019_informacja_z_otwarcia_ofert

OI.26.37.2019__Ogloszenie_o_zamowieniu

oi.26.37.2019_zalaczniki_do_ogloszenia

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Malarskich edycja XXI ”Natura i architektura” w Drohiczynie Zamówienie na usługę społeczną P.26.29.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

P_26_29_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu

P_26_29_2019_zalaczniki do ogłoszenia

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2019
 

 

Zamówienie na usługę społeczną MT.26.35.2019

 

MT_26_35_2019_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_cz_ I_i_II_18_07_2019

MT_26_35_2019_informacja_z_otwarcia_ofert-15_07_2019

MT_26_35_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu

MT_26_35_2019_zalaczniki do ogłoszenia

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2019 Zamówienie na usługę społeczną MT.26.30.2019

MT_26_30_2019_Ogloszenie_o_zamowieniu

MT_26_30_2019_zalaczniki do ogloszenia

MT_26_30_2019_ informacja_z_otwarcia_ofert_04_07_2019

MT.26.30.2019_zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania I,II,III,IV,VI,VII

MT_26_30_2019 – zawiadomienie o rozstrzygnieciu cz_ V 11_07_2019

Wyżywienie uczestników warsztatów tkackich realizowanych w ramach projektu „TKACTWO INSPIRUJE – konkursy, warsztaty, design”.

Zamówienie na usługę społeczną P.26.17.2019

P.26.17.2019 – ogloszenie o zamowieniu

P_26_17_2019 – zalaczniki do ogloszenia o zamówieniu

P_26_17_2019_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania

Dokończenie robót budowlanych w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

Przetarg nieograniczony
G.26.27.2019
 

Ogłoszenie o zamówieniu

G_26_27_2019 – SIWZ_doc

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

Pytania_i_odpowiedzi_17_05_2019

Pytania_i_odpowiedzi_24_05_2019

G_26_27_2019_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania

Wyżywienie uczestników koncertu organizowanego w dniu 8.05.2019 r. w OiFP w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną E.26.6.2019

e.26.6.2019_ogloszenie_o_zamowieniu

E.26.6.2019_zalaczniki_do ogloszenia

E_26_6_2019_zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_30_04_2019

 Dokończenie robót budowlanych w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

Przetarg nieograniczony
G.26.24.2019

 

G_26_24_2019_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania

Ogłoszenie o zamówieniu 

G.26.24.2019 – SIWZ

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

POSTĘPOWANIA W 2018 r. 

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje o postępowaniu

Wyżywienie uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.65.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Wyżywienie uczestników konferencji podsumowującej realizowanej w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury 2018 Zamówienie na usługę społeczną
SZ.220.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.1.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści…”  Zamówienie na usługę społeczną MT.220.4.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Roboty budowlane w kamienicy WOAK – wykonanie uziomu fundamentowego istniejącej instalacji odgromowej Przetarg nieograniczony
G.220.5.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Roboty budowlane w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.4.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – z 17.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – z 02.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018

SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018

 SIWZ zmieniony dnia 02.08.2018

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.I i II

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.III

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.2.2018
 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.IV i VI 

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania cz. I, II, III i V

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.3.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Grupowe ubezpieczenie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.2.2018

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.1.2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

POSTĘPOWANIA W 2017 r.

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

 

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje 
o postępowaniu

 

Wyżywienie 40 uczestników otwarcia wystawy „EKO-Gwiazdka” w ramach projektu „Eko-Kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
P.220.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.72.2017
Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku oraz 50 uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.70.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Dożynek Prezydenckich 2017 reprezentujących województwo podlaskie

Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.5.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2017 i IX Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”. Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz. I

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz. II

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni”

Zamówienie na usługę społeczną P.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wydarzeń organizowanych przez WOAK w Białymstoku w lipcu i sierpniu 2017 r. Zamówienie na usługę społeczną
P.220.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

Zakwaterowanie i wyżywienie członków Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

SZ.220.1.2017
przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2017 oraz koncertu w przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia do zamówieniu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do utworzenia multimedialnego Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

 SZ.220.1.2017

przetarg nieograniczony

 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia