Treść strony

Zamówienia publiczne 2018

Zamówienia o wartości powyżej progów określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych

POSTĘPOWANIA W 2018 r. 

Nazwa nadana zamówieniu

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje o postępowaniu

Wyżywienie uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.65.2018

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.1MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 383.5KB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 661.4KB)

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.6MB)

Wyżywienie uczestników konferencji podsumowującej realizowanej w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury 2018 Zamówienie na usługę społeczną
SZ.220.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP (ZIP, 377.9KB)

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5MB)

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 494.9KB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 491.7KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.1.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.3MB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 709KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 3.8MB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści…”  Zamówienie na usługę społeczną MT.220.4.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 2MB)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 3.8MB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 105.1KB)

Roboty budowlane w kamienicy WOAK – wykonanie uziomu fundamentowego istniejącej instalacji odgromowej Przetarg nieograniczony
G.220.5.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 453.9KB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 454KB)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1.1MB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 2.4MB)

Roboty budowlane w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.4.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.7MB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 606KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – z 17.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – z 02.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy (PDF, 1MB)

Załącznik nr 1 do SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018 (PDF, 1.2MB)

SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018 (PDF, 1.4MB)

 SIWZ zmieniony dnia 02.08.2018 (PDF, 413.2KB)

SIWZ (PDF, 1.1MB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 118.2MB)

Wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 3.9MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.I i II (PDF, 106.3KB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.III (PDF, 702.8KB)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.2.2018
 

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4MB)

Załączniki do ogłoszenia (ZIP, 6.6MB)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.IV i VI (PDF, 649.2KB) 

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania cz. I, II, III i V (PDF, 2.2MB)

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.3.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1022.2KB)

Załączniki do SIWZ – plik ZIP (ZIP, 118.1MB)

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 552.7KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.1MB)

Grupowe ubezpieczenie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.2.2018

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 676.3KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 2.4MB)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 964.6KB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 1.5MB)

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.1.2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 851.3KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 818.8KB)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (PDF, 1005.5KB)

Załączniki do SIWZ (ZIP, 118.1MB)