Treść strony

Cykl warsztatów online – Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim

Cykl warsztatów online – Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza na pierwszy cykl bezpłatnych warsztatów online organizowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim, realizowanym wspólnie z Narodowym Centrum Kultury. Są one skierowane przede wszystkim do animatorów i nauczycieli, ale nie tylko – także do wszystkich osób zajmujących się edukacją kulturową, współpracujących z dziećmi i młodzieżą w naszym regionie.

Celem warsztatów, szkoleń i spotkań jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w pracy edukacyjno-kulturowej oraz promocja współpracy międzysektorowej. Jak przenieść działania animacyjne w przestrzeń wirtualną? Z jakich narzędzi skorzystać, żeby utrzymać relacje ze swoimi użytkownikami? Czy są możliwe działania teatralne online? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań poszukamy w trakcie zaplanowanych warsztatów. Jesteśmy przekonani, że spotkania te staną się inspiracją i przestrzenią do wspólnego wypracowania pomysłów na działania w obszarze kultury.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna osoba może uczestniczyć maksymalnie w 3 warsztatach, a z jednej instytucji mogą zostać przyjęte maksymalnie dwie osoby. Ważne jest zatem rozważne zapisywanie się na wybrane szkolenia. Poniżej prezentujemy tematy kilkunastu szkoleń. Rekrutacja na nie będzie prowadzona stopniowo. Prosimy o zapoznanie się z terminami wysyłania zgłoszeń. Jeśli chętnych będzie więcej niż miejsc, zaplanujemy drugi cykl warsztatów.

Program finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.

Regulamin BMK (PDF, 151.2KB)

RODO BMK (PDF, 136.5KB)

Kontakt:
w sprawach związanych z programem Bardzo Młoda Kultura: 
Elżbieta Półkośnik, Katarzyna Zagłoba 
Dział Projektów PIK
tel. 85 740 37 26

w sprawach związanych z zapisami na szkolenia:
Dział Promocji PIK
te. 85 740 37 22


Projekt artystyczny – bramą do zaangażowania, motywacji i kreatywności 
Prowadzący: Cecylia Leonik, Katarzyna Zabłocka

Data: 26.06.2020 r., godz. 14:00–17:00
Liczba osób: 12
Zgłoszenia: od 23.06.2020 r. (od godz. 8:00) do 25.06.2020 r. (do godz. 12:00)

Rekrutacja zakończona! Limit miejsc wyczerpany.

Warsztaty skupią się poznaniu i doświadczeniu trzech strategii działań wpływających na poziom zaangażowania i kreatywności uczestników oraz twórców projektów kulturalnych, adresowanych do różnych grup wiekowych i społecznych. W praktyce i teorii uczestnicy zapoznają się z narzędziami empatyzacji  procesu design thinking jako metodzie określania potrzeb grupy docelowej. Zaprezentowanie teorii przepływu Flow pozwoli na uzmysłowienie sobie, że każdy jest kreatywny i ma potencjał twórczy. Metody storytellingu i „Godziny geniusza” przybliżą praktyczne sposoby wykorzystania kreatywności i realizacji konkretnych projektów.

Warsztat poprowadzony będzie przez konsultanta do spraw projektów CEN Białystok Cecylię Leonik i artystę plastyka, autorkę wielu projektów artystycznych i kulturalnych adresowanych do społeczności lokalnej i młodzieży, Katarzynę Zabłocką.

Wstęp: 

  • Prezentacja specyfiki pracy projektowej w działaniach animacyjnych
  • Wykorzystanie narzędzi i zasobów sieciowych do projektów kulturalnych i działań animacyjnych
  • Przykłady dobrych praktyk

Moduł I – proces projektowy DT; ćwiczenie „artystyczna empatyzacja i problem” 
Moduł II – motywacja w edukacji i procesie kreatywnym; ćwiczenie „Godzina geniusza i teoria przepływu Flow 
Moduł III – kreatywność przez duże i małe C; ćwiczenie „Zawsze twórz opowieść – storytelling” 
Zakończenie 
Podsumowanie – prezentacja wstępnych projektów działania animatorów 

Cecylia Leonik – moderator i mentor na platformach edukacyjnych. Autor dobrych praktyk z zakresu TIK. Trener umiejętności społecznych i treningu zastępowania agresji. Trener edukacji medialnej. Entuzjasta metody design thinking w edukacji. Od września 2019 konsultant do spraw projektów w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Nauczyciel dyplomowany języka polskiego i informatyki z dwudziestoletnim stażem w szkole podstawowej. Posiadający doświadczenie w edukacji włączającej, realizujący interdyscyplinarne projekty edukacyjne, współpracujący z lokalnymi instytucjami kultury. Pasjonuje się stosowaniem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych z zakresu motywacji, kreatywnego myślenia oraz myślenia projektowego. Prowadzi warsztaty dotyczące pracy metodą projektu i doskonalenia kompetencji kluczowych.

Katarzyna Zabłocka – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych), specjalizacja: Plastyka Intermedialna. Nauczyciel w macierzystej placówce Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera w Supraślu, prowadzi autorską Pracownię Realizacji Intermedialnych. Asystent w Instytucie Sztuk Plastycznych i Konserwacji Dzieł Sztuki Politechniki Białostockiej, prowadzi zajęcia z Fotografii i Grafiki Multimedialnej. Zajmuje się kreatywnymi działaniami w obszarze edukacji filmowej. Współpracuje z Filmoteką Narodową – Instytut Audiowizualny jako lider i trener programu Filmoteka Szkolna. Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Realizuje projekty z zakresu sztuk wizualnych oraz warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego. Laureatka nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 2015, nagrody indywidualnej Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2015 oraz wyróżnienia „Za naprawianie świata” im. Ireny Sendlerowej 2015.


Regulamin BMK (PDF, 151.2KB)

RODO BMK (PDF, 136.5KB)


Warsztaty zakończone:

Animacja w sieci – jak urwać łeb tej hydrze, 18.05.2020
Badanie potrzeb, 19.05.2020
Równowaga w działaniu – jak zadbać o siebie, pracując z ludźmi, 25.05.2020
Strategia domów kultury w czasach pandemii – animatorzy i edukatorzy, 26.05.2020
Nowoczesne technologie w pracy animatora – warsztaty online, 2.06.2020
Zakochaj się w swojej miejscowości! NIEMAPA jako źródło scenariuszy do działań dla animatora, 5.06.2020
Działania teatralne i performatywne online. Pomysły i metody, refleksje, 6.06.2020
Budowanie relacji, 9.06.2020
Strategia DK w czasach pandemii – dyrektorzy instytucji kultury, 9.06.2020
Myślenie wizualne, 18.06.2020