Treść strony

Badanie potrzeb

Badanie potrzeb
Prowadząca: Maja Branka

Data: 19.05.2020, godz. 13:00–15:00
Liczba osób: 20

Warsztat zbierający potrzeby to okazja do spotkania i przyjrzenia się, w jaki sposób pandemia i zawieszenie dotychczasowych form działalności instytucji kultury wpływa na animatorów, społeczności, instytucje.
Uczestnicy spotkają się, aby:
– porozmawiać i zebrać informacje na temat potrzeb szkoleniowych i wsparcia ważnego dla animatorów i/lub dyrektorów domów kultury;
– pobyć razem, zderzyć myśli i otrzymać wsparcie w kryzysowej sytuacji;
– doświadczyć wspólnej pracy online i sprawdzić, w jakim stopniu może być to narzędziem do prowadzenia własnej aktywności.

Maja Branka – psycholożka, trenerka z 20-letnim doświadczeniem. Przepracowała ponad 5000 godzin, szkoląc instytucje kultury, organizacje pozarządowe, administrację publiczną i firmy. Od dziesięciu lat intensywnie współpracuje z instytucjami sektora kultury – bibliotekami, domami kultury, muzeami oraz urzędnikami miejskimi odpowiedzialnymi za politykę kulturalną. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji, wystąpień publicznych i rzecznictwa. Współpracowała z Narodowym Centrum Kultury, Laboratorium Edukacji Kulturalnej Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, warszawskimi domami kultury. Absolwentka Szkoły Trenerskiej STOP, Szkoły Procesu Grupowego Haliny Nałęcz-Nieniewskiej, Szkoły Tutoringu Fundacji „Szkoła Liderów”. Autorka licznych materiałów szkoleniowych i podręczników trenerskich oraz superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).