Treść strony

ART Spodki – warsztaty

ART Spodki – warsztaty

Projekt ART Spodki – przestrzeń – ludzie – inspiracje to cykl warsztatów edukacyjno-animacyjnych, pobudzających kreatywność i aktywizujących twórczo. Warsztaty były prowadzone w sposób umożliwiający uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i poszerzanie wiedzy, a forma realizacji była oparta na interakcji, wykorzystującej nowatorskie metody i narzędzia edukacyjne, także eksperymenty artystyczne.

Warsztaty odbyły się w Spodkach PIK przy ul. św. Rocha 14 w Białymstoku.

W warsztatach wzięli udział pracownicy domów i ośrodków kultury, bibliotek, placówek oświatowo-wychowawczych, organizacji pozarządowych, publicznych jednostek kultury prowadzonych przez samorządy lokalne, nauczyciele z terenu województwa podlaskiego.

Program obejmował dwa warsztaty 8 godzinne:

  • Dziedzictwo kulturowe jako źródło inspiracji w działaniach edukacyjnych – 8 godz. (5-6 września 2020) – Anna Czyżewska
  • Trening kreatywności i design thinking – 8 godz. (5-6 września 2020) – Marcin Nawrocki, Maciej Sawicki 

a także jeden warsztat 16 godzinny do wyboru spośród czterech następujących tematów:

  • Sztuka performatywna – 16 godz. (19-20 września 2020) – Ewa Świdzińska
  • Teatr improwizacyjny w edukacji – 16 godz. (19-20 września 2020) – Krzysztof Zemło
  • Muzyka, taniec i ruch inspiracją do działań twórczych, z uwzględnieniem metod pracy z osobami o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami – 16 godz. (26-27 września 2020) – Dorota Frasunkiewicz
  • Improwizacja komediowa – 16 godz. (26-27 września 2020) – Wojciech Tremiszewski

Regulamin rekrutacji (PDF, 217KB)
Klauzula informacyjna RODO (PDF, 137.8KB)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.