Treść strony

Anna Czyżewska

Anna Czyżewska – etnografka i animatorka kultury. Ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy oraz Szkołę Treningu Grupowego. Przez 10 lat była związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” oraz Pracownią Duży Pokój. W latach 2012–2015 była członkinią Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy. Od 2012 roku prowadzi szkolenia dla kadr kultury. Jako trenerka współpracowała m.in. z Narodowym Centrum Kultury oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.