Treść strony

Dorota Frasunkiewicz

Dorota Frasunkiewicz – muzykolog i etnomuzykolog, wykładowca akademicki z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji. Muzykoterapeuta i instruktor terapii tańcem i ruchem – pracuje z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną (w stopniu umiarkowanym i znacznym), zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Trener aktywizacji seniorów w ramach Stowarzyszenia „Akademia plus 50” (flamenco dla seniorów, tańce etniczne, spotkania podróżnicze dla seniorów, audycje słowno-taneczne z grupami seniorów). Animator w europejskich projektach senioralnych, w ramach programu Grundtvig „Open (h)art” Partnership Project czy w ramach projektu „Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.