Jesteś na stronie: Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej.
Treść strony

Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej.

Zapraszamy twórców ludowych do prezentacji swoich wytworów.

Konkurs ma na celu przede wszystkim promocję kultury ludowej oraz upowszechnienie i tym samym zachowanie dziedzictwa województwa podlaskiego. Wojewódzki Przegląd Twórczości Ludowej ma stanowić zachętę do podtrzymywania tradycji rękodzieła w lokalnym środowisku. To sposób, by pokazać odbiorcom wyjątkową estetykę wyrobów rękodzielniczych, naturalne materiały, z których są wykonane oraz zawartą w nich szczerość artystycznej wypowiedzi.  

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie twórców mieszkających w województwie podlaskim, zarówno ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jak i niezrzeszonych. Zamierzamy prezentować wytwory ludowe w kategoriach takich jak: garncarstwo, plecionkarstwo, rzeźba, zabawka ludowa, łyżkarstwo, wycinanka, bednarstwo, kowalstwo, haft.

Prace można nadsyłać do 20 października 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Przeglądu oraz wypełnienia karty zgłoszenia.

Regulamin Przeglądu Twórczości Ludowej 2023 (PDF, 255.1KB)
Karta Zgłoszenia Przeglad Twórczości Ludowej 2023 (DOCX, 171.7KB)

Szczegółowych informacji udziela

Krystyna Kunicka
Dział Kultury Ludowej
tel. 85 749 60 50
k.kunicka@pikpodlaskie.pl
kulturaludowa@pikpodlaskie.pl