Treść strony

Tymczasowy regulamin organizacji widowni

Tymczasowy regulamin organizacji widowni
Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku (PIK Spodki)

Rozdział 1
Regulacje ogólne

§1

 1. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, widzowie przebywający w siedzibie PIK Spodki (ul. św. Rocha 14), powinni poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej odległości od innych osób.
 2. Nakaz zachowania dystansu nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
 3. Dzieci do ukończenia 13. roku życia prawo wstępu do PIK Spodki mają wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

§2

 1. Przez cały okres przebywania na terenie PIK Spodki (tj. przed, w trakcie oraz po zakończeniu wydarzenia artystycznego) widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną.
 2. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia do budynku przez pracowników PIK Spodki. W przypadku braku środków ochronnych pracownicy PIK Spodki mają prawo odmówić wstępu na teren obiektu.
 3. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do ukończenia 4. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

Rozdział 2

Regulacje porządkowe

§3

 1. Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby widzów jednocześnie uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych i przebywających na terenie PIK Spodki. Liczba ta jest limitowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami inspektoratu sanitarnego. Należy stosować się do zaleceń pracowników PIK Spodki.
 2. Podczas oczekiwania na wejście do budynku PIK Spodki na najbliższe wydarzenie artystyczne, widzowie ustawiają się w kolejce z zachowaniem obowiązującego w przestrzeni publicznej dystansu. W holu może przebywać jednocześnie do 10 osób, które zachowują między sobą odstęp.
 3. Przed punktem kasowym może stać tylko jedna osoba (nie dotyczy osób z małymi dziećmi oraz opiekunów osób niepełnosprawnych).
 4. Widzowie zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc na widowni.

§4

Widzowie mają obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu do PIK Spodki przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez PIK Spodki.

§5

 1. Do odwołania ustala się brak możliwości korzystania z tradycyjnej szatni z obsługą.
 2. Istnieje możliwość zabrania okrycia wierzchniego ze sobą na widownię.

§6

 1. W trosce o utrzymanie dystansu społecznego, w przerwie wydarzenia artystycznego pracownicy obsługi zapewnią możliwość opuszczenia budynku PIK Spodki poprzez wskazane wyjście na zewnętrzny plac lub pozostania na widowni na wyznaczonych miejscach.
 2. Nie należy gromadzić się w holu budynku.

§7

 1. Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach: jednorazowo w pomieszczeniu toalety mogą przebywać nie więcej niż dwie osoby. W przypadku kolejki do toalet widzowie muszą zachować dystans.
 2. Zaleca się dezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji – przed i po wyjściu z toalety.

§8

Na terenie PIK Spodki obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

§9

Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu przy użyciu karty płatniczej.

§10

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania.

Wytyczne Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku podczas organizacji koncertów i innych wydarzeń artystycznych (PDF, 145.3KB)