Treść strony

OT!GŁOSY

OT!GŁOSY
Podlaskie i kurpiowskie pieśni ludowe w opracowaniu chóralnym w wykonaniu grupy wokalnej ZPiT „Kurpie Zielone”.
Pomysł na projekt był prosty: pokazać, że pieśni tradycyjne nie są tylko – jak myślą niektórzy – ot!, jakimiś prostymi przyśpiewkami, niezasługującymi na głębszą analizę, wpadającymi jednym uchem, a wypadającymi drugim. Bogactwo muzyki autentycznej naprawdę zdumiewa. Jej melodyka, frazowanie, współbrzmienia, różnorodność skal czy złożone metrum mogą przyprawić o zawrót głowy i potrafią zachwycić także wykształconych klasycznie muzyków – zapewnia Mariusz Żwierko, pomysłodawca projektu, kierownik artystyczny ZPiT „Kurpie Zielone”. Z Martą Szałkiewicz, instruktorką śpiewu w Podlaskim Instytucie Kultury, tworzą filmy instruktażowe prezentujące pieśni z terenu województwa podlaskiego: Podlasia, Suwalszczyzny i Kurpi.
Są one przedstawiane w autentycznych formach oraz opracowaniach artystycznych. Każdy film opatrzony jest zapisem nutowym oraz tekstem, zawiera też najważniejsze uwagi i wskazówki. W przypadku pieśni wielogłosowych poszczególne głosy, dla łatwiejszej nauki, zaprezentowane są oddzielnie.
Utwory pochodzą między innymi ze śpiewników wydanych przez WOAK w Białymstoku (obecnie Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku), których autorami są Stefan Kopa i Jerzy Śródkowski, oraz innych wydawnictw dokumentujących folklor muzyczny różnych podregionów naszego województwa.
Zobacz:

Repertuar będzie się systematycznie powiększał, a autorzy projektu zapraszają wszystkich do odkrywania muzycznego dziedzictwa naszego regionu i zachęcają do śpiewania w domach! 

 

Druga odsłona projektu OT!GŁOSY, zrealizowana w czerwcu i lipcu 2020 roku, to podlaskie i kurpiowskie pieśni ludowe w opracowaniu chóralnym w wykonaniu grupy wokalnej ZPiT „Kurpie Zielone”. Zachęcamy do posłuchania.