Jesteś na stronie: Forum kultury – BMK
Treść strony

Forum kultury – BMK

Forum kultury – BMK

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku organizuje dla dyrektorów i animatorów samorządowych instytucji kultury z woj. podlaskiego dwudniowe szkolenie dotyczące realizacji i rozliczania projektów z zakresu edukacji kulturalnej, a także komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz design thinking. Spotkanie odbędzie się w Supraślu w dniach 27-28 sierpnia. Szkolenie stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń i pomysłów, a także będzie zaproszeniem do wspólnego poszukiwania nowych metod i sposobów animowania środowiska lokalnego, co przyczyni się do twórczego ożywienia działalności społeczno-kulturalnej.

Uwaga! Limit miejsc został już wyczerpany.

Plan szkolenia (PDF, 149.1KB)
Opisy warsztatów (PDF, 328.3KB)

Spotkanie odbędzie się w formie tradycyjnej, w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie, przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

Dodatkowych informacji udziela dział Edukacji Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
tel. 85 740 37 25, e-mail: edukacja@pikpodlaskie.pl.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.