Jesteś na stronie: Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej (PikArt) czas zacząć!
Treść strony

Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej (PikArt) czas zacząć!

Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej (PikArt) czas zacząć!

Zapraszamy artystów niezawodowych do udziału w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej.

„PikArt” to propozycja dla pełnoletnich twórców nie zajmujących się twórczością artystyczną zawodowo i nie będących absolwentami szkół wyższych o profilu plastycznym. Każdy z uczestników może przedstawić do udziału w przeglądzie maksymalnie 3 prace w trzech kategoriach: malarstwo, rysunek i grafika oraz rzeźba. W tym roku zmienia się forma zgłaszania prac. Na przegląd należy przesłać zdjęcia prac, drogą elektroniczną, na adres pikart@pikpodlaskie.pl. Na podstawie fotografii komisja konkursowa dokona selekcji nadesłanych prac i z każdej kategorii wybierze dwadzieścia. Zdjęcia prac należy nadsyłać w terminie od 9 września do 7 października 2024 r. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przeglądu.

Regulamin (PDF, 243.2KB)

Karta zgłoszenia (DOC, 442.5KB)

Informacji o przeglądzie udziela Dział Sztuki PIK
pikart@pikpodlaskie.pl,
tel. 85 740 37 15