Jesteś na stronie: Nagroda Dama PIK
Treść strony

Nagroda Dama PIK

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Instytut Kultury zapraszają do udziału w konkursie.

Takiego konkursu jeszcze nie było. Najlepszych animatorów oraz najwartościowsze inicjatywy mogą zgłaszać gminne i miejskie ośrodki, centra i domy kultury z województwa podlaskiego oraz podmioty tworzące te instytucje. Każda instytucja może złożyć jeden wniosek w każdej kategorii. Kapituła konkursu będzie rozpatrywała działalność animatora oraz inicjatywy kulturalne zrealizowane w ubiegłym 2022 roku.

Chcemy docenić ludzi kultury. To ich codzienna praca, zaangażowanie i pasja sprawiają, że w naszym regionie dzieje się dużo dobrego. Mamy wspaniałe inicjatywy kulturalne, wiele festiwali, przeglądów, młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty, a ja mogę być spokojny, że dziedzictwo kulturowe jest z troską pielęgnowane. Cieszę się, że te najlepsze inicjatywy i tych najlepszych animatorów będziemy mogli uhonorować – mówi Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Przy wyborze Animatora roku kapituła będzie oceniać między innymi zaangażowanie w pracę na rzecz organizowania i upowszechniania kultury, wspieranie lokalnej społeczności, kreatywność i innowacyjność w pracy. Przy wyłanianiu Inicjatywy roku ważna będzie spójność z potrzebami lokalnej społeczności, integracja środowiska i jego zaangażowanie w działalność kulturalną, pomysłowość i oryginalność.

Współpraca z lokalnymi ośrodkami kultury w regionie jest jednym z naszych priorytetów. Organizujemy szkolenia, warsztaty, realizujemy wspólne projekty, jesteśmy w stałym kontakcie z gminnymi ośrodkami kultury i widzimy jak ważną pracę wykonują. To czego nam brakowało, to możliwość uhonorowania najlepszych animatorów i docenienia najbardziej wartościowych inicjatyw. Stąd pomysł nagrody Dama PIK – podkreśla Agnieszka Kurzyna-Zarzecka, wicedyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury.

Nagroda Dama PIK ma charakter finansowy. Pula nagród w konkursie wynosi 10.000 zł. O podziale decyduje Kapituła. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali z okazji Dnia Działacza Kultury. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 kwietnia 2023 roku. Termin został wydłużony z uwagi na liczne sygnały otrzymywane od instytucji kultury w regionie. Aktualny regulamin jest dostępny poniżej.

Regulamin konkursu (PDF, 188.1KB)

Wniosek – Animator roku (DOCX, 162.8KB)

Wniosek – Inicjatywa roku (DOCX, 162.2KB)

Klauzula informacyjna (PDF, 515.7KB)