Kontakt

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8

tel. 85 740-37-11
www.pikpodlaskie.pl 
pik@pikpodlaskie.pl

NIP: 542-10-07-120
REGON: 000276877

Numer rachunku bankowego:
80 1240 5211 1111 0000 4928 4175

 

Dyrektor
Barbara Bojaryn-Kazberuk
b.bojaryn@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-11

Zastępca dyrektora
Joanna Gaweł
j.gawel@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-11

Główny Księgowy, pok. 18
Wiesława Szafara
w.szafara@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-18

Dział Księgowości, pok. 17
ksiegowosc@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-17

Specjalista ds. kadr, pok. 10
i.iwaniuk@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-11

Dział Administracji, pok. 15
administracja@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-10
tel. 85 740-37-14
fax 85 740-37-19

Główny specjalista ds. zamówień publicznych, pok. 34
m.denis@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-21

Dział Promocji, pok. 22
promocja@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-22

Dział Edukacji, pok. 25
edukacja@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-25

Dział Projektów, pok. 26
projekty@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-26

Dział Sztuk Plastycznych
galeria@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-15

Pokoje Pracy Twórczej
m.talmon@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-16

Dział Animacji Kultury, pok. 36
animacja@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-27

Inspektor Ochrony Danych
Rafał Andrzejewski
iod@pikpodlaskie.pl, tel. 504 976 690

Spodki PIK

ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok

Dział Spodki
Dział Organizacji
imprezy@pikpodlaskie.pl
tel./fax 85 744-68-63

Dział Animacji Kultury
animacja@pikpodlaskie.pl
tel./fax 85 744-63-13
fax 85 749-60-59