Treść strony

Konkurs na projekty lokalne! Wyniki

Konkurs na projekty lokalne! Wyniki

Wpłynęło 47 wniosków na projekty edukacyjno-kulturowe dla dzieci i młodzieży z  woj. podlaskiego.

Podlaski Instytut Kultury zakończył przyjmowanie wniosków w VI edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”, realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim. Zainteresowanie programem było bardzo duże, wpłynęło 47 wniosków, które będą oceniane przez komisję konkursową, a wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek, 17.05.2021 na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury.

Protokół z obrad jury 2021 (PDF, 744.6KB)

Przedmiotem konkursu były projekty edukacyjno-kulturowe, których beneficjentami będą dzieci i młodzież z naszego województwa. Do wzięcia udziału w projekcie zachęcaliśmy wszystkich, którzy chcą się przyczynić do rozwoju edukacji kulturowej w woj. podlaskim: edukatorów, nauczycieli, animatorów, pracowników instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych. 

Tegorocznej edycji Bardzo Młodej Kultury w województwie podlaskim przyświeca hasło „Natury kultury”. Natura i kultura to nieodłączne elementy naszego życia. Człowiek jest częścią natury, a jednocześnie twórcą kultury. Wieloznaczność obu słów daje szerokie pole do interpretacji i organizacji działań. Zależy nam na tym, aby wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci i młodzież pomogły im w świadomym uczestnictwie w kulturze oraz aktywnym jej współtworzeniu.

Lista nadesłanych wniosków:

 1. Akademia dzieci rozwiń skrzydła – Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
 2. Podróż z obiektywem przez naszą małą Ojczyznę – Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie
 3. Warsztaty Naturalnie – Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce
 4. Mam to dbam – Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
 5. Ona jest taka z natury – Gminne Centrum Kultury w Gródku
 6. Radziłowskie inspiracje – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej w Radzilowie
 7. Slow life – Pobudzeni naturą – Mediateka-Biblioteka Publiczna w Mońkach
 8. Kultura z natury osobliwa – Cecylia Leonik Supraśl
 9. Odkrywcy natury – Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
 10. Co w słomie piszczy? – Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach
 11. Zabawy dziecięce dawniej i dziś – Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym
 12. Książka – przewodnik po naturze i kulturze – Szkoła Podstawowa w Gródku
 13. Theatrum natura – Siemiatycki Ośrodek Kultury w Siemiatyczach
 14. Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia – Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku
 15. „PIĘKNO” – wspólne imię natury i kultury – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach
 16. Pan Czesław – Ptaki w sztuce małego miasta – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
 17. Nasza pandemia – Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
 18. Bliżej KULTURY na łonie NATURY – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu
 19. Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę! – Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach
 20. Ziołowe wariacje – Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszu
 21. Ocalić od zapomnienia – szlakiem podlaskich krzyży – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” Kozińce/Białystok
 22. Grajewskie historie – słowem i obrazem – Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie
 23. Drozdowo w grze – gra w Drozdowie – Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy – Świetlica w Drozdowie
 24. Natury kultury: murale, murale. – Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Bondary
 25. Opowiedz mi o… – Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
 26. Przygoda z Doliną Narwi – Narwiański Park Narodowy w Kurowie
 27. Naturalnie, kulturalnie! – Fundacja Praca Dla Niewidomych – ZAZ Krzyżewo
 28. NATURAlni – Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
 29. Przez rzeki, łąki, pola – Dom Kultury w Łapach
 30. Kulturalne dzieci w skansenie i sieci – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie
 31. Naturalnie, że kulturalnie! – Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym
 32. Naturalnie kulturalnie – Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w Podgórzu
 33. Kim jest M.? – Ośrodek Kultury w Sejnach
 34. Dąbrowiaku młody odkryj naszej kultury urody! – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
 35. Pszczela pasieka na dachu Bielskiego Domu Kultury – Stowarzyszenie Edukacji Filmowej w Bielsku Podlaskim
 36. NieNATURAlni – Gminny Ośrodek Kultury w Orli
 37. Natury kultury w Załukach – Biblioteka Publiczna w Gródku
 38. Świadomi lokalnej natury i kultury – Koło Gospodyń Wiejskich w Koźle
 39. Ku naturze w kulturze – Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie
 40. Naturalnie – Muzyka – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
 41. Z radością Mu śpiewajmy – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
 42. Dziesięciobój kulturalny – Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach
 43. Trawnik kultury – Port Kultury Tykocin
 44. Natura i kultura od wieków idą w parze – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie
 45. Podlaskie filmowisko – Karolina Aksinowicz Suwałki
 46. Naturalnie kulturalni – letnie aktywacje – Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
 47. Po drugiej stronie – Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Jeden wniosek konkursowy został nadesłany po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń.

Wnioski oceniane były przez komisję w składzie:

Agata Michałowska – specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, szczególnie ds. oświaty i kultury,
Karolina Radłowska – doktor nauk społecznych, socjolog, etnolog, muzealnik, pracownik Zakładu Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku;
Joanna Gaweł – zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury,
Emil Cywiński – specjalista ds. realizacji działań edukacyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy projektu: tel. 85 740 37 25, e-mail: bmk@pikpodlaskie.pl.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez  Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.