Treść strony

Konferencja podsumowująca projekt PRZYSTAŃ lokalnie – formularz zgłoszeniowy

Konferencja podsumowująca projekt PRZYSTAŃ lokalnie
Deklaruję udział w konferencji w godz. 9:30-12:00
Deklaruję udział w warsztacie: (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń) Uwaga! Limit miejsc na warsztaty z żywicy epoksydowej został wyczerpany
Zgoda na publikację wizerunku
Zgoda dobrowolna