Treść strony

Formularz – Mistrzowie recytacji / dorośli / PIKtoGRAmy 2023

(R-dorośli) III Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej. PIKtoGRAmy 2023
Kategoria wiekowa

Pierwszy utwór

Drugi utwór

Na Przeglądzie zaprezentuję utwór
Zgoda dobrowolna