Treść strony

Teatr Kamishibai

Teatr Kamishibai to dosłownie „papierowy teatr”, teatr ilustracji. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do otwartej częściowo skrzynki. Skrzynka o nazwie butai (scena) pełni rolę ekranu.

GRUPA DOCELOWA: 

  • Instruktorzy, nauczyciele, kluby seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy zorganizowane;

LICZBA OSÓB:

  • minimum 10 osób
  • maksymalnie 16 osób

CZAS TRWANIA

  • 3 godziny

KOSZT WARSZTATU:

  • 900 zł / 90 zł / osoba przy minimalnej ilości uczestników

INSTRUKTOR PROWADZĄCY: 

  • Emilia Wyszkowska

KONTAKT

szkolenia@pikpodlaskie.pl 

e.wyszkowska@pikpodlaskie.pl 

Numer telefonu: 85 744 63 13