Treść strony

Linoryt

Linoryt jest to technika graficzna należąca do technik druku wypukłego, w której matryca wykonana jest z linoleum; także odbitka wykonana tą techniką. Linoryt podobny jest do drzeworytu wzdłużnego (langowego) z tą różnicą, że rysunek zamiast w drewnie żłobi się w linoleum. Jest ono łatwe do obróbki i odporne na uszkodzenia, a rycie możliwe we wszystkich kierunkach. Do opracowania matrycy używa się dłut, nożyków, igieł (tzw. linoryt punktowy) i innych narzędzi umożliwiających cięcie materiału. Odbitki wykonuje się na prasie ręcznej lub za pomocą kostki introligatorskiej.

GRUPA DOCELOWA: 

  • Instruktorzy, nauczyciele, kluby seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy zorganizowane

LICZBA OSÓB:

  • minimum 10 osób
  • maksymalnie 15 osób

CZAS TRWANIA: 

  • 4 godziny:

KOSZT WARSZTATU:

  • 1 000 zł / 100 zł / osoba przy minimalnej ilości uczestników

INSTRUKTOR PROWADZĄCY:

  • Adam Ślefarski

KONTAKT:

szkolenia@pikpodlaskie.pl 

a.slefarski@pikpodlaskie.pl 

Numer telefonu: 85 740 37 15