Treść strony

Mam, to dbam

Mam, to dbam

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu.

Projekt skoncentrowany był na integracji dzieci i młodzieży z terenu gminy Goniądz. Zorganizowano warsztaty podczas których dzieci odkrywały bogactwo przyrodnicze otaczającego terenu i znajdowały w nim inspiracje artystyczne do kolejnych działań. Zwracano uwagę dzieci na problemy zmieniającego się środowiska naturalnego. Dzięki zorganizowanym warsztatom plastycznym stworzono możliwość bycia twórcą sztuki, a nie tylko jej biernym odbiorcą.

Zorganizowano 6 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 15 osób.