Jesteś na stronie: VI Regionalny Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
Treść strony

VI Regionalny Otwarty Konkurs Jednego Wiersza

VI Regionalny Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
Można nadsyłać utwory na VI Regionalny Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Elżbiety Daniszewskiej organizowany przez Knyszyński Ośrodek Kultury od 2015 roku, poświęcony wybitnej pisarce ludowej – Elżbiecie Daniszewskiej, który jest adresowany do pisarzy amatorów i poetów związanych ze środowiskiem wiejskim.

Tematyka utworów powinna odzwierciedlać codzienne życie wsi, identyfikację i związki autora z miejscem zwanym Małą Ojczyzną.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, którzy przygotują jeden wiersz lub prozę (bajka, anegdota, legenda, przekaz etnograficzny) objętość do 5 stron. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
2. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wiersz oraz prozę.
3. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów.

Najlepsza praca konkursowa zostanie uhonorowana Statuetką Nagrody Literackiej im. Elżbiety Daniszewskiej.

Prace można wysyłać do 20 sierpnia 2020 r.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Mońkach,
Knyszyński Ośrodek Kultury,
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 września 2020 r. o godz. 11 w Knyszyńskim Ośrodku Kultury podczas VI Biesiady Literackiej im. Elżbiety Daniszewskiej.