Jesteś na stronie: Trzecie PIKsele za nami
Treść strony

Trzecie PIKsele za nami

Trzecie PIKsele za nami

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka PIKseli – spotkania pod hasłem „Taniec jako zwierciadło (sub)kultur”.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku 24 czerwcazaprosił na trzecie spotkanie z cyklu PIKsele, pod hasłem „Taniec jako zwierciadło (sub)kultur”.  Tym razem gośćmi byli: dr Karolina Wierel (Uniwersytet w Białymstoku), Hanna Mocarska, (Opera i Filharmonia Podlaska) oraz Małgorzata Sienkiewicz (Fundacja Przestrzeń). Gospodarzem spotkania był Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury), kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”.

Uczestnicy starali się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tematu spotkania. Jak kultura wpływa na taniec, a jak taniec na kulturę? Jak prezentować na scenie kulturę taneczną danej grupy etnicznej czy etnograficznej? Gdzie leży granica konwencji artystycznej, skoro treści i formy prezentowane na scenie są uwarunkowane kulturowo?

PIKsele to cykl rozmów o kulturze Podlaskiego Instytutu Kultury. Powstaje on we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku w celu wsparcia kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy, ale także praktyczny: podlaskich animatorów, muzealników, edukatorów, antropologów, etnografów itp. Do rozmów zapraszani są uznani badacze, kulturoznawcy oraz animatorzy. Nazwa Piksele, w intencji organizatorów, nawiązuje do najmniejszego elementu obrazu – cząstki, która w swojej wielokrotności tworzy całość. Od ogółu do szczegółu podczas rozmów z naszymi gośćmi będziemy zaglądać w meandry przestrzeni i dyskursu rodzącego się wokół działań animacyjnych, by wszystkim zainteresowanym dać możliwość szerszego spojrzenia na całość szeroko pojętej kultury i edukacji kulturowej w naszym województwie i kraju.

Pierwsze spotkanie, pod hasłem „Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze”, odbyło się 9 lutego 2021 roku, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.  Drugie, z 22 kwietnia 2021, dotyczyło globalnych problemów muzyki lokalnej.

Karolina Wierel (Uniwersytet w Białymstoku) – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami Uniwersytetu w Białymstoku, kulturoznawca, filolog. Interesuje się twórczością katastroficzną i postapokaliptyczną, motywem Księgi w kulturze, relacją kultura – literatura – film, historią oralności i piśmienności oraz współczesnymi prądami myślowymi w filozofii kultury, a szczególnie nową humanistyką, humanistyką ekologiczną, posthumanizmem, postsekularyzmem. Ma na koncie wiele publikacji, m.in. Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu XX i XXI wieku (2019). Lubi podróże, jazdę na rowerze, literaturę, festiwale muzyczne, taniec współczesny i seriale.

Hanna Mocarska – tancerka, choreograf, pedagog, teoretyk tańca. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie(na Wydziale Tańca). W swojej karierze zawodowej związana była z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”, współpracowała z Mazowieckim Teatrem Muzycznym. Obecnie zatrudniona jako artystka baletu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, choreograf w Białostockiej Akademii Musicalowej i pedagog w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Białymstoku.

Małgorzata Sienkiewicz – choreografka, reżyserka teatralna, twórczyni i koordynatorka festiwali tanecznych i projektów kulturalnych, specjalistka w zakresie teatru cieni i teatru czarnego. Autorka scenariuszy teatralnych, monodramów, tekstów piosenek, animatorka kultury, zasłużona działaczka kultury. Jest stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie kultury z zakresu prowadzenia autorskich zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży, oraz stypendystką Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Fundatorka i prezeska Fundacji „Przestrzeń” działającej na rzecz rozwoju dziecięcych i młodzieżowych teatrów amatorskich.

Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury) – choreograf, instruktor tańca, kierownik artystyczny ZPiT „Kurpie Zielone”, założyciel i kierownik zespołu Woda Na Młyn, reżyser taneczny, konferansjer. Autor kompozycji scenicznych dla wielu zespołów folklorystycznych w Polsce oraz Teatru Pijana Sypialnia z Warszawy. Prowadzi warsztaty dla instruktorów tańca ludowego. Członek stowarzyszenia Passionfruits, zajmującego się edukacją kulturalną. Studiował nauczanie języka niemieckiego oraz germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie jest studentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku, na specjalności Kultura Podlasia.