Treść strony

Tkanina ludowa w województwie podlaskim dziś i perspektywy na przyszłość.

Tkanina ludowa w województwie podlaskim dziś i perspektywy na przyszłość.

Spotkanie podsumowujące projekt Podlaskie sploty - IV Festiwal Tkactwa.

9 listopada 2023, godz. 10.00
Spodki PIK, ul. św. Rocha 14 w Białymstoku

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury i w Internecie
Zgoda dobrowolna