Treść strony

Kadra

Kadra

kierownik artystyczny, choreograf, sprawy menedżerskie
Mariusz Żwierko, m.zwierko@pikpodlaskie.pl  

kierownik muzyczny, prowadzenie kapeli, przygotowanie wokalne
Andrzej Grzybowski

asystentka choreografa, przygotowanie grup dziecięcych i seniorów, przygotowanie kostiumów
Agnieszka Ondruch-Sikora

Prowadzenie grupy wokalnej
Marta Szałkiewicz, m.szalkiewicz@pikpodlaskie.pl

akompaniament
Grażyna Kuklińska