Treść strony

Skuteczna komunikacja jako ważny czynnik profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Skuteczna komunikacja jako ważny czynnik profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. W przypadku wyczerpania limitu prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Projektów PIK w celu zapisów na listę rezerwową. (tel. 85 740 37 25, edukacja@pikpodlaskie.pl)

Posiłek

Szczególne potrzeby uczestnika zajęć

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury i w Internecie
Zgoda dobrowolna