Treść strony

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne – godz. 14:00. Formularz zgłoszeniowy

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne – godz. 14:00

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne – godz. 14:00

ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ!

Każde zgłoszenie wymaga oddzielnego wypełnienia formularza. (Przykładowo: rodzic z dwójką dzieci musi przysłać trzy formularze).

Proszę podać wiek uczestnika warsztatów
Zgoda na udział osoby niepełnoletniej
Prosimy o powtórzenie adresu e-mail, w celu weryfikacji jego poprawności.

(Opcjonalnie) Szczególne potrzeby uczestnika

Informacja o płatności
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury i w Internecie
Zgoda dobrowolna