Jesteś na stronie: Przemienienie. Jerzy Nowosielski, Leon Tarasewicz
Treść strony

Przemienienie. Jerzy Nowosielski, Leon Tarasewicz

Przemienienie. Jerzy Nowosielski, Leon Tarasewicz

Fundacja Villa Sokrates wraz z Muzeum Ikon w Supraślu zapraszają na wernisaż wystawy „Przemienienie”, który odbędzie się 22 sierpnia, o godz. 16.00. Termin ten jest bardzo symboliczny, ponieważ przypada po najważniejszym w obrzędowości prawosławnej na Podlasiu święcie Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce (Przemienienie Pańskie przypada w Kościele Prawosławnym w środę 19 sierpnia).

To szczególne miejsce było miejscem pierwszego spotkania artystów: Tarasewicza-ucznia i Nowosielskiego-mistrza podczas trwającego letniego obozu ikonograficznego dla młodzieży. Spotkanie na Grabarce stało się impulsem do kolejnych spotkań. Rozmowy z mistrzem stawały się wyznacznikiem w podejściu do prawosławia, w rozumieniu zagadnień teologicznych i filozoficznych, miały wpływ na kształtowanie się spojrzenia na malarstwo, na sztukę. Czas początku relacji obu artystów – stanie się symbolicznie czasem rozstania. Supraśl, a właściwie Monaster Supraski jako miejsce prezentacji, jest istotne nie tylko w aspekcie historii prawosławia na Podlasiu, ale również stanowi ważny aspekt w duchowości obu artystów.
W trakcie trwania ekspozycji zostanie przygotowana publikacja zawierająca teksty krytyków i teoretyków sztuki omawiające kluczowe zagadnienia twórczości artystów oraz dokumentacja fotograficzna z prezentowanej wystawy (teksty będą w trzech językach: polskim, angielskim i białoruskim). Publikacja będzie rozpowszechniana bezpłatnie podczas finisażu wystawy.

Zamysł wystawy opiera się na zaprezentowaniu Ikony „Przemienienia” na Górze Tabor z marca 1961 roku autorstwa Jerzego Nowosielskiego (olej na płótnie, zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ikona znajduje się w użyczeniu w Muzeum Ikon) w relacji z koncepcją „site-specific” przygotowaną przez Leona Tarasewicza.

Wystawa czasowa będzie dostępna bez dodatkowych opłat w ramach zwiedzania ekspozycji stałej w Muzeum Ikon w Supraślu w dniach 22 sierpnia – 5 grudnia 2020 roku.

Organizator: Fundacja Villa Sokrates, Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Partner: Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego