Solidarni z Białorusią – czytanie dramatu Dmitrija Bogosławskiego