Jesteś na stronie: Podlaski Instytut Kultury z certyfikatem ISO
Treść strony

Podlaski Instytut Kultury z certyfikatem ISO

W naszej instytucji funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku został pozytywnie oceniony i otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie prowadzonych usług szkoleniowych, doradczych oraz pozyskiwania funduszy unijnych.

Dzięki certyfikatowi nasza instytucja została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych, gdzie będzie zamieszczana oferta szkoleniowa, a osoby zainteresowane będą miały możliwość skorzystania z bonów szkoleniowych.

Celem Podlaskiego Instytutu Kultury w zakresie systemu zarządzania jakością jest świadczenie szerokiego zakresu usług zarówno szkoleniowych, jak i doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych, dla organizacji, instytucji, przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych, a także pozyskiwanie środków na ten cel.

Misją Podlaskiego Instytutu Kultury jest profesjonalne kształcenie i dostarczanie rozwiązań poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego pojedynczych jednostek i całych organizacji. Dążymy do ciągłego wzrostu jakości świadczonych usług, poszerzania ich zakresu, a także wzrostu zaufania i zadowolenia osób korzystających z naszej oferty i w związku z tym zobowiązujemy się do:

  • ciągłego sprawowania nadzoru oraz udostępnienia niezbędnych środków pozwalających na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10,
  • stałego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz ich aktualizowania i rozszerzania adekwatnie do postępów wiedzy,
  • budowania korzystnych relacji z klientami poprzez rzetelną i terminową realizację wszelkich ustaleń, czego efektem będzie satysfakcja klientów, a także nasz sukces,
  • zaangażowania pracowników poprzez kształtowanie ich świadomości w zakresie odpowiedzialności za realizowane działania oraz doskonalenie umiejętności adekwatnie do powierzonych obowiązków,
  • stałej realizacji polityki jakości oraz budowania sprawnej organizacji opartej na najlepszych wzorcach zarządzania i systemach jakości.