Jesteś na stronie: PIKtoGRAmy – letnie warsztaty teatralne
Treść strony

PIKtoGRAmy – letnie warsztaty teatralne

PIKtoGRAmy – letnie warsztaty teatralne

W Supraślu trwają warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia organizowane są przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat mają okazję rozwijać swoje artystyczne zainteresowania przez twórczą współpracę i wiedzę podaną w formie zabawy. Uczestnicy warsztatów będą doskonalić swoje umiejętności pod okiem profesjonalistów. Warsztaty odbędą się w dniach 16-29 sierpnia 2021 r. (z wyłączeniem niedzieli) w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu (Dom Ludowy). Każdy warsztat przeprowadzony będzie w interwale dwugodzinnym i przewiduje 3 grupy.

Specjalnie na potrzeby warsztatów zostaną opracowane scenariusze na podstawie twórczości Juliana Tuwima. Zajęcia prowadzone będą przez Emilię Wyszkowską – instruktora do spraw teatralnych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Integralną częścią zadania będą konsultacje dla uczestników prowadzone przez profesjonalistów związanych z szeroko pojętym obszarem teatru.

Dzieci i młodzież poza wcieleniem się w postacie będą zaangażowani w pełną realizację spektaklu to znaczy: przygotują przy pomocy profesjonalnego scenografa kostiumy, lalki, obiekty, elementy scenografii i rekwizyty, stworzą muzykę i piosenki do spektakli.

Uczestnicy zadania odwiedzą profesjonalne teatry w Białymstoku i w Supraślu:

  • Białostocki Teatr Lalek
  • Teatr Wierszalin w Supraślu

W ramach wizyt studyjnych uczestnicy zobaczą teatry od zaplecza, będą mogli wejść do przestrzeni teatralnych, które zazwyczaj nie są dostępne dla widza (garderoby, pracownie lalek, pracownie kostiumu), będą mogli także stanąć na profesjonalnej scenie czy porozmawiać z pracownikami teatru.

Zwieńczeniem warsztatów będą 3 prapremiery w Supraślu (29.08.2021)  oraz trzy premiery w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku (01.09.2021).

Zainteresowane osoby prosimy o uzupełnienie formularz zgłoszeniowego. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Regulamin (PDF, 140.6KB)

PIKtoGRAmy – to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Zależy nam, by inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Sama nazwa projektu łączy w sobie skrót nazwy instytucji „PIK” ze słowem „GRA” którego synonimem jest zabawa jak i odtwarzanie przez aktora roli. „MY” daje poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom działań. Piktogram zastępuje słowo pisane elementem graficznym i zwiększa czytelność przekazu. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Wartość dofinansowania 65 000 zł, całkowita wartość zadania 99 600 zł.

Informacji na temat warsztatów udziela Dział Animacji Kultury Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku:
Emilia Wyszkowska i Agnieszka Jakubicz
tel. 85 744 63 13
teatr@pikpodlaskie.pl