Treść strony

PIKtoGRAmy 2024 – formularz (recytacja/piosenka) dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych

IV Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej. PIKtoGRAmy 2024 – dorośli i szkoły średnie
Jestem osobą pełnoletnią

Dane w przypadku osoby niepełnoletniej

Kategoria wiekowa
Kategoria artystyczna

Wiersz / proza (Kategoria Mistrzowie Recytacji)

Rodzaj utworu

Piosenka (Kategoria Mistrzowie Piosenki)

Akompaniament
Zgoda dobrowolna