Jesteś na stronie: Drugie PIKsele za nami
Treść strony

Drugie PIKsele za nami

Drugie PIKsele za nami

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka PIKseli – spotkania, pod hasłem „Globalne problemy muzyki lokalnej”.

PIKsele – cykl rozmów o kulturze. Powstaje on we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku w celu wsparcia kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy, ale także praktyczny: podlaskich animatorów, muzealników, edukatorów, antropologów, etnografów itp. Do rozmów zapraszani są uznani badacze, kulturoznawcy oraz animatorzy.
Nazwa Piksele, w intencji organizatorów, nawiązuje do najmniejszego elementu obrazu – cząstki, która w swojej wielokrotności tworzy całość. Od ogółu do szczegółu podczas rozmów z naszymi gośćmi będziemy zaglądać w meandry przestrzeni i dyskursu rodzącego się wokół działań animacyjnych, by wszystkim zainteresowanym dać możliwość szerszego spojrzenia na całość szeroko pojętej kultury i edukacji kulturowej w naszym województwie i kraju.

22 kwietnia zaprosiliśmy na drugie spotkanie, pod hasłem „Globalne problemy muzyki lokalnej”. Wzięli w nim udział: dr Wojciech Siwak (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Krzysztof Sawicki (Uniwersytet w Białymstoku, muzyk zespołu Czeremszyna) oraz Marta Szałkiewicz (Podlaski Instytut Kultury). Poprowadzi je Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury), kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tematu spotkania: czy wszyscy jesteśmy piratami? Czy żyjemy w kulturze remiksu? Co oznacza dziś sformułowanie „muzyka podlaska”? Jak wyglądają dziś badania muzyki ludowej i muzyki w ogóle? Kto i dlaczego słucha dziś folku? Kto i dlaczego uprawia folkloryzm sceniczny?

Pierwsze spotkanie, pod hasłem „Wszyscy jesteśmy zanurzeni w kulturze”, odbyło się online 9 lutego 2021 roku, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 

dr Wojciech Siwak (Uniwersytet w Białymstoku) – doktor nauk humanistycznych, medioznawca, kulturoznawca. Autor książki „Estetyka rocka” oraz tekstów o współczesnej kulturze popularnej, kulturze nowych technologii i współczesnych mediach audialnych. Jego zainteresowania naukowe to: antropologia dźwięku, sztuka dźwięku i studia nad kulturą audialną, analiza nowych mediów w kontekście przemian współczesnej kultury, sztuki i edukacji, zastosowania nowych technologii w edukacji kulturalnej i artystycznej oraz badania kultury popularnej (zwłaszcza muzyki popularnej) i nowych cyfrowych technologii. Prowadzi zajęcia na kulturoznawstwie UwB. Jego pasja to gra na różnych instrumentach strunowych (banjo, gitara rezofoniczna, mandolina, ukulele) i instrumentach elektronicznych oraz praca w domowym studio nagraniowym.

dr hab. Krzysztof Sawicki (Uniwersytet w Białymstoku) – absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, profesor UwB. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych w Zakładzie Twórczej Resocjalizacji. Jego zainteresowania naukowe to m.in. subkultury młodzieżowe, pedagogika resocjalizacyjna, patologie społeczne, socjokulturowe uwarunkowania nieprzystosowania społecznego. Prywatnie gra na gitarze, mandolinie i irish bouzouki w folkowym zespole Czeremszyna, który powstał w 1993 roku i inspiruje się folklorem słowiańskim, głównie podlaskim. Jest również muzykiem zespołów The Bumpers oraz Sorrow.

Marta Szałkiewicz (Podlaski Instytut Kultury) – wokalistka, dyrygentka, instruktorka emisji głosu. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Grodnie w klasie dyrygentury chóralnej, szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krakowie oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ukończyła również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Pracuje jako instruktor ds. muzyki w Podlaskim Instytucie Kultury, prowadząc Chór im. S. Moniuszki oraz grupę wokalną i zajęcia wokalne w ZPiT „Kurpie Zielone”. Koordynuje Ogólnopolski Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus.

Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury) – choreograf, instruktor tańca, kierownik artystyczny ZPiT „Kurpie Zielone”, założyciel i kierownik warszawskiego zespołu tanecznego Woda Na Młyn, reżyser taneczny, konferansjer. Autor kompozycji scenicznych dla wielu zespołów folklorystycznych w Polsce oraz Teatru Pijana Sypialnia z Warszawy. Prowadzi warsztaty dla instruktorów tańca ludowego. Członek stowarzyszenia Passionfruits, zajmującego się edukacją kulturalną. Interesuje się aspektami funkcjonowania elementów tradycji w kulturze współczesnej. Studiował nauczanie języka niemieckiego oraz germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie jest studentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku, na specjalności Kultura Podlasia. Miłośnik Kurpi, Podlasia, Łemkowszczyzny oraz wielokulturowości.