Jesteś na stronie: PIK będzie operatorem regionalnym programu Bardzo Młoda Kultura
Treść strony

PIK będzie operatorem regionalnym programu Bardzo Młoda Kultura

Podlaski Instytut Kultury przez trzy lata będzie realizował program Bardzo Młoda Kultura.

Podlaski Instytut Kultury znalazł się w gronie operatorów regionalnych programu Bardzo Młoda Kultura (BMK), w edycji 2023-2025. W ciągu trzech lat PIK otrzyma z Narodowego Centrum Kultury 600 tysięcy złotych na działania związane z edukacją kulturową młodzieży.

To ogromna radość, ale też wielka odpowiedzialność. Jestem przekonana, że przy wsparciu marszałka województwa podlaskiego dr. Artura Kosickiego uda nam się zrobić w regionie wiele dobrego. Mamy mnóstwo sygnałów, że lokalne instytucje kultury z całego województwa  czekają na Bardzo Młodą Kulturę, na warsztaty, szkolenia, konkursy. Chcemy jak najlepiej i jak najszybciej te oczekiwania spełnić – zapewnia Agnieszka Kurzyna-Zarzecka p.o. Dyrektor PIK.

Program Bardzo Młoda Kultura to ogromna szansa na to, by nauczyć młodzież nie tylko korzystać z oferty kulturalnej, ale także tę ofertę współtworzyć. Projekt Podlaskiego Instytutu Kultury na najbliższe trzy lata przewiduje szereg przedsięwzięć. Na  początek – działalność badawcza, czyli opracowanie lokalnych diagnoz w zakresie działań animacyjnych. Kolejny krok – to odpowiedź na potrzeby wynikłe z przeprowadzonych badań, czyli szkolenia i warsztaty dla animatorów i edukatorów. Wreszcie współfinansowanie  – w formie konkursów – lokalnych inicjatyw skierowanych do młodzieży i realizowanych z młodzieżą. Do partnerstwa w Bardzo Młodej Kulturze zostaną zaproszone, zgodnie z założeniami programu, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe oraz uczelnie.

Podlaski Instytut Kultury realizował program Bardzo Młoda Kultura przez sześć lat – od 2016 do 2021 roku i był to czas dobrze wykorzystany. Za pieniądze z programu oraz przy ogromnym wsparciu samorządu województwa podlaskiego udało się zrobić dużo dobrego. Animatorzy i edukatorzy z regionu przeszli wiele szkoleń i warsztatów, uczestniczyli w wizytach studyjnych, poznawali dobre praktyki w pracy z młodzieżą. Uczyli się, jak w nowoczesny i skuteczny sposób zachęcać młodych ludzi, by chcieli działać w obszarze kultury. Jak rozwijać w nich  kreatywność, innowacyjność, umiejętność współpracy i odpowiedzialność. Po roku przerwy Bardzo Młoda Kultura powróciła – Podlaski Instytut Kultury został jej operatorem w najbliższych trzech latach.