Treść strony

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub mojego dziecka przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w celu organizacji, promocji i dokumentacji zajęć organizowanych przez Podlaski Instytut Kultury, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. tel., adres e-mail, data urodzenia uczestnika, nr dowodu osobistego uczestnika/opiekuna.