Treść strony

Oferta edukacyjna zajęć stałych w PIK – formularz zgłoszeniowy

Zajęcia stałe w PIK

Zajęcia stałe w PIK

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

UCZESTNIK ZAJĘĆ
Wymagane zgody (dotyczy tylko dzieci)
Wybór zajęć
Szczególne potrzeby uczestnika zajęć
Wymagane zgody
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka w materiałach promocyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury i w Internecie
Zgoda dobrowolna (marketingowa)