„Nowe metody i technologie w projektowaniu kultury” – studia podyplomowe WSE i PIK

„Nowe metody i technologie w projektowaniu kultury” – studia podyplomowe WSE i PIK

Wraz z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku zapraszamy na studia podyplomowe „Nowe metody i technologie w projektowaniu kultury”. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2020 roku.

Celem studiów jest przedstawienie najnowszych metod i narzędzi komunikacji w instytucjach kultury. Słuchacze będą mieli możliwość doskonalenia warsztatu pracy zgodnie z najnowszymi trendami i potrzebami odbiorców. Znaczna część zajęć będzie realizowana w formie praktycznej. Dyskusje prowadzone w trakcie zajęć pozwolą na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów, które posłużą w dalszej karierze zawodowej. Studia kierowane są do osób, które chcą swoją karierę zawodową związać z szeroko rozumianym rynkiem kultury.

Łączna liczba godzin na studiach (tryb zaoczny, 2 semestry): 262
formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty
sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa
termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020 r. (lub po zebraniu się grupy)
czesne za studia: 4 900 zł + 100 zł wpisowego

Szczegółowe informacje, podanie o przyjęcie na studia oraz plan zajęć dostępne są na stronie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku: http://www.wse.edu.pl