Treść strony

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać najnowsze informacje dotyczące organizowanych przez nas wydarzeń.

 

 


Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, zwany dalej PIK, Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-11, pik@pikpodlaskie.plwww.pikpodlaskie.pl
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:iod@pikpodlaskie.pl  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu poinformowania o wydarzeniach organizowanych przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do momentu, w którym zrezygnujemy z wysyłania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Administratora.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku chęci cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie wiadomości o treści: „Proszę o usunięcie mojego adresu e-mail z bazy adresowej” na adres e-mail: iod@pikpodlaskie.pl lub klikając w link dezaktywacyjny dostępny w każdej przesłanej przez nas wiadomości.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i nie jest dobrowolne. W przypadku braku zgody nie będziecie Państwo informowani o wydarzeniach organizowanych przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.