Treść strony

Neuroróżnorodność – przekleństwo, a może dar. Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty dramy w Spodkach. 23-24 marca 2023 r.

Warsztaty dramy w Spodkach. 23-24 marca 2023 r.

Rodzaj zgłoszenia
(Opcjonalnie) Szczególne potrzeby uczestnika zajęć
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury i w Internecie
Zgoda dobrowolna