Treść strony

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r. Jest to święto upamiętniające polskich żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie zaprzestali walki i zbrojnie stawili opór nowej, sowieckiej okupacji. Według szacunków była to grupa liczna, zrzeszająca w swoich szeregach 120–180 tysięcy żołnierzy. Aktywność żołnierzy podziemia była skierowana przeciwko działaniom UB, KBW czy MO i obejmowała swym zasięgiem cały kraj. Podziemie Niepodległościowe działało również na Kresach Wschodnich, zwłaszcza na ziemi wileńskiej, grodzieńskiej i nowogródzkiej. Los Żołnierzy Wyklętych był tragiczny. Dotknęły ich olbrzymie prześladowania ze strony władzy ludowej. Niejednokrotnie za swoje działania płacili najwyższą cenę, a mogił wielu z nich do dziś nie odnaleziono.