Treść strony

Na granicy – nowy konkurs literacko-plastyczny

Na granicy – nowy konkurs literacko-plastyczny

Na granicy – to nasza nowa inicjatywa literacka i plastyczna. Ważna dla nas – Podlaskiego Instytutu  Kultury w Białymstoku – i wierzymy, że ważna dla każdego kto się do niej włączy. To propozycja, by przelać na papier wszystko to, co pojawiło się w duszy w ciągu ostatnich miesięcy. Ten czas – czas pod znakiem pandemii Covid-19 – był i nadal jest bardzo trudny. Dla niektórych być może nie do zniesienia. Stąd nazwa – Na granicy. Wielu z nas znalazło się na granicy wytrzymałości, może na granicy lęku, strachu… o wszystko – o zdrowie, życie, bliskich, o pracę, środki do życia. Można wyliczać bez końca. Być może ktoś znalazł się na granicy wiary w ludzi, na granicy życzliwości, solidarności. A może niektórzy z nasz przekroczyli już granicę agresji, paniki, egoizmu? Bardzo prawdopodobne, że dla niektórych życie stanęło na granicy absurdu. Musieliśmy wyjść z naszych stref komfortu, z bezpiecznej codzienności i próbować się dostosować, zachowując przy tym ile się da pokoju serca i pogody ducha.

Nasza propozycja to esej lub obraz. Esej – bo to forma, która wymyka się sztywnym definicjom i daje ogromne możliwości przekazania emocji, przemyśleń, refleksji. Powinien to być esej publicystyczny, w którym punktem wyjścia jest nasza społeczna lub indywidualna codzienność w czasach koronawirusa. Ważne, by to były własne przemyślenia, własne refleksje i własne najbardziej osobiste emocje. Fakty znamy – żyjemy w czasach epidemii. To co chcemy poznać to myśli i uczucia jakie temu życiu towarzyszą.

Druga propozycja to obraz – rysunek lub grafika, które będą ilustracją zdarzeń, myśli i emocji. To jakby stopklatka wyjęta z całego ciągu osobistych doświadczeń, które miały miejsce w okresie odosobnienia i także obecnie, w czasie obostrzeń społecznych. Obraz nie opowie wszystkiego, ale dzięki artystycznej ekspresji może w mocny sposób przekazać to co najważniejsze – stan duszy. 

Najlepsze prace – i te literackie i plastyczne – zostaną opublikowane w e-wydawnictwie pt. Na granicy. Rysunki i grafika będą stanowiły ilustracje do zbioru esejów. A cała publikacja pokaże co czujemy i co myślimy, gdy stajemy na granicy naszego dotychczasowego, znajomego, poukładanego i bezpiecznego świata.

Prace niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach należy przesłać na adres: nagranicy@pikpodlaskie.pl do 31 grudnia 2020 r.

Regulamin (PDF, 151.5KB)
Karta zgłoszenia (DOC, 61.5KB)

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Kategoria literacka:
Izabela Dąbrowska, Barbara Popławska
Dział Promocji PIK
tel: 85 740 37 22

Kategoria plastyczna:
Krystyna Kunicka, Lila Wyszkowska
Dział Sztuk Plastycznych PIK
tel: 85 740 37 15