Treść strony

Miejsce spotkań – wstęp do lokalnej architektury krajobrazu. Formularz rejestracyjny

Miejsce spotkań – wstęp do lokalnej architektury krajobrazu

Miejsce spotkań – wstęp do lokalnej architektury krajobrazu

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na konkretne szkolenie z jednej instytucji mogą zostać przyjęte maksymalnie dwie osoby.

Czy osoba zgłaszająca się na szkolenie planuje lub bierze udział w naborze wniosków w ramach konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne Projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie? *