Treść strony

Meandry – zgłoszenia

MEANDRY

MEANDRY

Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach tańca i śpiewu w ramach projektu pn. MEANDRY, który odbędzie się w dniach od 28 sierpnia do 4 września 2022 roku w Koźlikach nad Narwią.
W razie pytań proszę kontaktować się na adres kulturaludowa@pikpodlaskie.pl lub telefonicznie: 85 740 60 50

Adres
Adres
Miejscowość
Województwo
Zgłaszam swój udział w w warsztatach tańca tradycyjnego prowadzonych przez Bogumiłę i Piotra Zgorzelskich (29.08-03.09)
Zgłaszam swój udział w pełnym cyklu warsztatów śpiewu (29.08-03.09, godzina 11:00-12:30 i 16:00-17:30)
(Uwaga! Dotyczy tylko osób zapisanych na warsztaty śpiewu)
Zobowiązuję się uczestniczyć w koncercie grup warsztatowych w dniu 3 września 2022 r.
Mam ukończone 18 lat
Akceptacja Regulaminu *
Zgoda dobrowolna