Treść strony

Krzysztof Zemło

Krzysztof Zemło – absolwent reżyserii na Akademii Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, założyciel i prezes Stowarzyszenia „Teatr Okno”. Pracował jako aktor w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży oraz współpracował z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Obecnie kieruje Teatrem Łątek Supraśl oraz Miejskim Domem Kultury – Domem Środowisk Twórczych w Łomży. Reżyserował sztuki w teatrach instytucjonalnych i offowych. Organizuje i prowadzi liczne warsztaty teatralne adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Dwukrotny stypendysta Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.