Treść strony

„KreAKCJA – praca w procesie jako działanie animacyjne stawiające na podmiotowość uczestnika”

Limit miejsc został wyczerpany!

Prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Projektów PIK w celu zapisów na listę rezerwową. Informacji o programie Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie udziela Dział Edukacji i Projektów Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku tel. 85 740 37 25, edukacja@pikpodlaskie.pl