Treść strony

Konferencja Ruchu Teatrów Niezawodowych

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zorganizował 2 grudnia 2021 roku pierwszą konferencję teatralną dedykowaną instruktorom, twórcom, inicjatorom i osobom zainteresowanym działaniami teatrów niezawodowych, funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.

Głównym celem organizacji „Konferencji Ruchu Teatrów Amatorskich – Teoria i praktyka pracy w środowisku lokalnym” jest wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, w tym niezawodowego ruchu teatralnego, jako ważnego czynnika kulturotwórczego regionu. W programie konferencji znalazły się: spektakl teatru niezawodowego The M.A.S.K., prelekcje zaproszonych twórców którzy w obszarze swoich działań mają wpisanąoraz pokazy działań w formie materiałów filmowych.

W ramach działań edukacyjnych  ukazała się w także w formacie PDF publikacja „Teatr amatorski – Teoria i praktyka pracy w środowisku lokalnym”, która jest podsumowaniem konferencji, a w jej treści znajdują się materiały napisane i zredagowane przez prelegentów konferencji: księdza Jarosława Jóźwika, Anny Kołosow-Ostapczuk, Katarzyny Siergiej, Mateusza Tymury, Mateusza Sacharzewskiego, Karola Smacznego, Aldony Żejmo-Kudelskiej, Emilii Wyszkowskiej. Część publikacji stanowi raport z pilotażowego badania ruchów teatrów amatorskich przeprowadzonego oraz  zredagowanego przez Agnieszkę Jakubicz i Emilię Wyszkowską.

Kolejna konferencja ruchu teatr niezawodowych pod hasłem „WeNa – wyzwania, inspiracje, potrzeby” odbędzie się w IV kwartale 2022 roku i poświęcona będzie refleksji skupionej wokół takich kręgów tematycznych jak teatr niezawodowy w środowisku lokalnym i zróżnicowanym kulturowo oraz inspiracje dobrych praktyk z naszego regionu.

Kontakt:
Emilia Wyszkowska
Dział Sztuki
tel. 85 740 37 15
e.wyszkowska@pikpodlaskie.pl
teatr@pikpodlaskie.pl