Treść strony

Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich – Teoria i praktyka pracy w środowisku lokalnym FORMULARZ REJESTRACJI

Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich – Teoria i praktyka pracy w środowisku lokalnym
Kim jesteś z wykształcenia/zawodu? *
Jak długo zajmujesz się teatrem amatorskim? *
Czy prowadzisz swoją grupę teatralną? *
Z jaką grupą wiekową pracujesz lub chcesz pracować teatralnie w przyszłości? *
5. Gdzie chcesz wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas konferencji? *
6. Jakich efektów spodziewasz się po udziale w konferencji? *