Jesteś na stronie: Bardzo Młoda Kultura – projekty 2020
Treść strony

Bardzo Młoda Kultura – projekty 2020

Bardzo Młoda Kultura – projekty 2020

Tegorocznym tematem wiodącym w zadaniu Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim była Kultura u!ważna. To temat o znaczeniu wielowymiarowym. Z całą pewnością zachęcał do refleksji nad jakością naszego życia, szczególnie nad budowaniem trwałych więzi i relacji z drugim człowiekiem i otoczeniem. Stworzył przestrzeń na naukę uważności, a więc pełnej obecności, głębokiego, świadomego przeżywania i refleksji, na docieranie do korzeni – inspirację naturą, pracami i zabawami poprzednich pokoleń, budowanie więzi, dostrzeganie tego, co ważne, reagowanie na problemy w czasach pandemii, podnoszenie ważnej i bezcennej roli współpracy. Jednak kultura uważna pozwoliła również na przyjrzenie się obecnej sytuacji związanej z ograniczeniami w tworzeniu i odbiorze kultury z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Chcieliśmy zwrócić uwagę i wspólnie poszukać rozwiązań problemu wynikającego z przeniesienia życia edukacyjnego i kulturalnego do sieci online.


Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami osób związanych od lat z sektorem kultury, mających za sobą doświadczenia pracy w niezależnych grupach, organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Teksty można traktować jako źródło wiedzy, impuls do namysłu, ćwiczenie, inspirację. Refleksja na temat uważnego i odpowiedzialnego działania w kulturze skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień współtworzą instytucje i organizacje, pracują z ludźmi, szukają przestrzeni do namysłu i chcą lepiej rozumieć dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

W stronę uważności w kulturze (Joanna Kubicka, Agata Pietrzyk-Sławińska, Karolina Pluta) (PDF, 2.7MB)

Warsztaty, wykłady, spotkania, odczyty, wystawy, przeróżne imprezy kulturalne, festiwale, festyny, koncerty, wycieczki, gry i konkursy to działania zachęcające do uczestnictwa w kulturze i aktywizujące, dobrze znane wszystkim animatorom kultury. Co jednak, jeśli chcemy przenieść je do sieci – czy to z powodu pandemii, czy po prostu dlatego, że chcemy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców w internecie? Sylwia Żółkiewska o animacji kultury online.

Animacja kultury online – metody, techniki i narzędzia (PDF, 686.2KB)


 

Prezentacje projektów Bardzo Młodej Kultury w woj. podlaskim 2020

 


Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.